PALLIATIEVE HULPVERLENING

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) wil de levenskwaliteit van palliatieve patiënten en hun omgeving optimaliseren.

PHA is een erkend netwerk / samenwerkingsverband palliatieve zorg.

PHA

  • wil sensibiliseren en informeren over palliatieve zorg;
  • initieert en stimuleert overleg en samenwerking;
  • organiseert vorming en opleiding.
PHA heeft een erkende Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE) palliatieve zorg.
Het MBE
  • werkt emancipatorisch (maximale ondersteuning van de vertrouwde hulpverleners van de patiënt);
  • garandeert een toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening voor palliatieve patiënten en hun naasten.
PHA heeft ook een vrijwilligerswerking ter ondersteuning van de palliatieve patiënten thuis.

 

Lions Club Antwerpen Haven: ondersteuning en hulpverlening aan palliatieven onder leiding van Lions Boom.

www.pha.be