HET OPEN POORTJE

Het Open Poortje begeleid 300 gezinnen met jonge kinderen tot 12 jaar die in een problematische thuissituatie verkeren. Hoe?

Thuisbegeleiding: Het Open Poortje wordt meer en meer geconfronteerd met complexe gezinssituaties (mishandeling, verwaarlozing, drugs, ..). Ook bij ongeboren leven bieden zij ondersteuning, net omwille van die moeilijke gezinssituatie.

Signs of Safety: is een methodische werking op vlak van safety. Hoe herken je probleemsituaties ? Wanneer is het 5 voor 12 in een gezin ? De groep van kwetsbare gezinnen neemt toe.

Residentieel verblijf: wanneer de veiligheid van het kind in gevaar is, wordt het kind residentieel opgevangen. Vandaag zijn er 2 leefgroepen en worden 16 kinderen residentieel opgevangen

Training geven:

  • STOP 4-7: ‘Samen Terug Op Pad’ met focus op kinderen van 4 tot 7 jaar met gedragsproblemen. Leren omgaan met driftbuien. Focus op positieve prikkels
  • Tuimelwerking: (heeft de prijs koningin Mathilde gewonnen) gericht naar ouders met kinderen tot 3 jaar. SOORT kinderdagverblijf waar ook de ouder verblijft. Deze ouders hebben vaak een moeilijke relatie met hun kind. Doel is om de relatie met het kind recht te trekken.
  • Kleinschalige werking, maar zeer intens. Meestal is dit de laatste kans, anders gaat met over tot plaatsing van het kind
  • Raket: kinderen in kleuterklas trainen in sociale vaardigheden (hoe omgaan met conflicten – hoe emoties herkennen bij jezelf en bij anderen - …)
  • Domo: is een burgerinitiatief. Vrijwilligers woden ingezet bij probleemgezinnen. Samen ‘iets leuk doen’. Preventieve werking om te vermijden dat het kind kantelt in de hulpverlening.
  • VOKE: Vrijwillige Ondersteuning Kinderen Ervaringen (geven) – Het kind uit de leefgroep een ‘gewone thuisconcept ervaring’ geven.

Lions Club Antwerpen Haven zorgt voor ondersteuning van de verschillende training modules en stelt daarnaast een bedrag ter beschikking voor allerhande kleine uitgaven : uitstap zoo – kinderboerderij – trampolinepark – alpacawandeling – kindergrimme – sportoase - … )

www.ckgopenpoortje.be