HET OPEN POORTJE

Het Open Poortje biedt opvoedingsondersteuning en -hulp bij gezinnen en kinderen in nood, zowel overdag als 's nachts en tijdens het weekend, intern en extern.

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Kinderen, jongeren: dikwijls hebben wij het moeilijk met hun gedrag. Thuis, op school, op straat, in de jeugdbeweging,… En al even vaak hebben zij het moeilijk met ons, of met zichzelf, met mekaar, met alles rondom hen. Brutaal antwoorden, afsnauwen, roken als het niet mag. Spijbelen, pestgedrag, niet thuiskomen op het afgesproken uur. Of erger nog: zichzelf in de armen kerven, vandalisme, diefstal, drugs en alcohol…Dan weer voelt ons kind zich opperbest en loopt alles op wieltjes.

Tja, die wieltjes. Hoe houden we die op de rails? Hoe helpen we onze kinderen die sporen vinden, de sporen trekken?

Je kunt daar vanuit heel wat invalshoeken naar kijken, op zoek naar redenen, oorzaken, wortels. Je kunt vanuit talrijke benaderingen er iets aan doen. Verbondenheid is één zo’n bril om door te zien, een bijzondere bril voor kinderen en hun ouders, opvoeders, jeugdbegeleiders, leerkrachten. En om dan vanuit die kijk samen te handelen of te voorkomen.

Verbondenheid als uitgangspunt in de opvoeding werd ontwikkeld door Anouk Depuydt. Zij zocht naar verklaringen voor misdadig gedrag en kwam telkens uit bij ontbrekende verbondenheid: zo zijn er geen banden (‘geen link’) tussen een crimineel en zijn slachtoffer. Die vaststelling breidde ze vervolgens uit, van crimineel gedrag tot élk probleemgedrag en tot opvoeding in het algemeen.

Verbondenheid is een heel brede kijk, op de hele samenhang: op jezelf, van binnen en van buiten; op je klas en iedereen die daar mee in zit; op je boekentas en je fiets; op al je spullen. Op je (t)huis, je gezin, je straat en wie je tegenkomt, op het jeugdhuis of de jeugdvereniging, noem maar op. Op de hele samenleving, de cultuur, de wereld, de natuur, het levensgeheel waar we in opgroeien en gedijen, een leven lang.
Samengevat: Het gaat om (helpen) opgroeien in verbondenheid met jezelf, de ander, de materie, de samenleving en de natuurlijke omgeving.

 

De Lions Club Antwerpen Haven zorgt voor ondersteuning met computers, leer- en lesprogramma's en toebehoren.

www.ckgopenpoortje.be