Geen woorden maar daden

Met de hulp van elke leeuw die doet en geeft wat hij kan, zal Lions Antwerpen Haven de uitdagingen aangaan waarmee onze gemeenschap wordt geconfronteerd. Wij zijn uw basis - en samen kunnen we een krachtige impact hebben.

DAKANT

Daklozenhulp Antwerpen (DAKANT) heeft als doel concrete hulp te bieden aan mensen uit Antwerpen en omstreken die om welke reden dan ook op of onder de armoedegrens leven en daardoor soms onvoldoende middelen (over)hebben om voldoende voedsel te kunnen kopen.

Lees meer

KLEDINGWERK

Kledingwerk zorgt voor bedeling van nieuwe kledij aan minderbedeelde kinderen tussen 6 en 12 jaar uit alle Antwerpse stedelijke scholen.

Lees meer

RONDPUNT

Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer.

Lees meer

DE MARKGRAVE

De Markgrave is een heropleidingscentrum voor (41) volwassenen met een visuele beperking, type 6 opleidingsvorm 1.

Lees meer

ZONNEBOS

Zonnebos is een school voor Buitengewoon kleuter en lager onderwijs, met (650) kinderen met attest Basisaanbod, type 2, type 4 en type 9 (autisme) en internaat van 2,5 tot 21/23 jaar.

Lees meer

TRIOLO

Triolo is een vrije Basisschool voor Buitengewoon-, kleuter- en lager onderwijs voor (200) kinderen met attest Basisaanbod, type 3 en type 9 en heeft een internaat.

Lees meer

DE MERODE

Merode School is een vrije Basisschool voor Buitengewoon- en lager onderwijs voor  (210) kinderen met attest Basisaanbod en type 9.

Lees meer

LCH

Organisatie van ouders die ondersteuning biedt voor het verzamelen van data en informatie voor kinderen die de aandoening Langerhans-Cel-Histiocytose hebben.

Lees meer

KUNSTHUMANIORA

De!Kunsthumaniora heeft een brede eerste graad en biedt in de 2e en de 3e graad kunstsecundair onderwijs aan, zowel beeldende kunsten als podiumkunsten.

Lees meer

HET OPEN POORTJE

Het Open Poortje biedt opvoedingsondersteuning en -hulp bij gezinnen en kinderen in nood, zowel overdag als ‘s nachts en tijdens het weekend, intern en extern.

Lees meer

EYES FOR THE WORLD

Eyes for the world is een organisatie en gelooft dat iedereen over de hele wereld het recht heeft om goed te zien. Het wil iedereen laten zien met een zelfaanpassende brillen.

Lees meer

PALLIATIEVE HULPVERLENING

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) wil de levenskwaliteit van palliatieve patiënten en hun omgeving optimaliseren.

Lees meer