Geen woorden maar daden

Met de hulp van elke leeuw die doet en geeft wat hij kan, zal Lions Antwerpen Haven de uitdagingen aangaan waarmee onze gemeenschap wordt geconfronteerd. Wij zijn uw basis - en samen kunnen we een krachtige impact hebben.

UZA Foundation

Een bezoek aan het ziekenhuis is altijd een beetje eng, zeker wanneer je een kind bent.

Lees meer

KOCA

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) is een dynamische en integrale groep van scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of een vermoeden van

Lees meer

HABBEKRATS

Habbekrats zet zich in voor het emotioneel en fysiek welzijn van kwetsbare kinderen. Het kind staat hierbij centraal en wordt uitsluitend positief benaderd.

Lees meer

DRUPP

Drupp voert strijd tegen menstruatie-armoede. Wist je dat ongeveer 12% van de Vlaamse meisjes elke maand spijbelt omdat ze deze ‘luxegoederen’ niet kunnen betalen ? Deze meisjes missen bijna twee maanden school per jaar. Waanzin toch?

Lees meer

SPORTPRET

Sportpret wil door sport en ontspanning de levenskwaliteit en sociale ontwikkeling van kansarme kinderen bevorderen.

Lees meer

DAKANT

Daklozenhulp Antwerpen (DakAnt) heeft als doel concrete hulp te bieden aan mensen uit Antwerpen en omstreken die om welke reden dan ook op of onder de armoedegrens leven en daardoor soms onvoldoende middelen (over)hebben om voldoende voedsel te kopen.

Lees meer

KLEDINGWERK

Kledingwerk kleedt jaarlijks 600 minderbedeelde kinderen tussen 6 en 12 jaar uit alle Antwerpse stedelijke scholen.

Lees meer

RONDPUNT

Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer.

Lees meer

DE MARKGRAVE

De Markgrave wil bijdragen tot de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met een visuele beperkingen.

Lees meer

ZONNEBOS

Zonnebos is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. De school voorziet onderwijs voor leerlingen van type basisaanbod (lichte verstandelijke handicap – ernstige leerstoornis), type 2 (verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking) en type 9 (autisme).

Lees meer

TRIOLO

Triolo is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs voor kinderen met attest basisaanbod (lichte verstandelijke handicap – ernstige leerstoornis), type 3 (emotionele of gedragsstoornis) en type 9 (autisme).

Lees meer

DE MERODE

Merode School is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs voor kinderen met attest basisaanbod (lichte verstandelijke handicap – ernstige leerstoornis) en type 9 (autisme).

Lees meer

KUNSTHUMANIORA

De!Kunsthumaniora heeft een brede eerste graad en biedt in de 2e en de 3e graad kunstsecundair onderwijs aan, zowel beeldende kunsten als podiumkunsten.

Lees meer

HET OPEN POORTJE

Het Open Poortje begeleid 300 gezinnen met jonge kinderen tot 12 jaar die in een problematische thuissituatie verkeren.

Lees meer

EYES FOR THE WORLD

Eyes for the world is een organisatie en gelooft dat iedereen over de hele wereld het recht heeft om goed te zien. Het wil iedereen laten zien met een zelfaanpassende brillen.

Lees meer