DE MERODE

Merode School is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs voor kinderen met attest basisaanbod (lichte verstandelijke handicap – ernstige leerstoornis) en type 9 (autisme).

Terug graag naar school gaan, met plezier leren en vertrouwen hebben in het eigen kunnen is het belangrijkste doel van de Merode School. Duidelijke afspraken en regels, structuur en regelmaat zorgen ervoor dat de school een veilige plek kan bieden aan elk kind.

Op de school krijgen ook ouders een plaats. De Merode hecht veel belang aan de betrokkenheid van de ouders bij het cognitieve en sociaal-emotionele leerproces van hun kind.

Met heel het team steunt en motiveert De Merode de kinderen om hun zorgvraag aan te pakken. Door middel van remediëren en de orthopedagogische kennis vergroten ze de succeservaringen en werken ze aan een positieve ontwikkeling van ieder kind. Werken aan zelfkennis, het leren omgaan met elke individueel probleem en het op gang brengen van het leerproces vergroten de kans op terugkeer en integratie in de maatschappij.

De Lions Club Antwerpen Haven steunt de school reeds meerdere jaren. Dankzij Lions werden al een aantal mooie projecten verwezenlijkt. Elke klas werd uitgerust met een beamer, verder werden iPads en laptops geschonken, hoofdtelefoons, een verrijdbaar whiteboard, een disneyknuffel voor elke leerling, … Dit jaar heeft onze club modulaire blokken in schuimrubber geschonken voor de kleuterklasjes.

www.schooldemerode.be