Privacyverklaring

Lions Club Antwerpen Haven, gevestigd aan de Winkelhaak 7 – 2520 Ranst, is verantwoordelijk for het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze document.

Contact details:

Lions Club Antwerpen VZW
Winkelhaak 7
2520 Ranst
www.lionsantwerpenhaven.be

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Lions Club Antwerpen Haven verwerkt uw persoonsgegevens omdat u onze diensten gebruikt en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Lions Club Antwerpen Haven verwerkt soms ook gegevens die klanten aan onze klanten verstrekken in het kader van een sponsovereenkomst tussen Lions Club Antwerpen Haven en onze eindklant.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor onze klanten:

Voor-en achternaam
Mobiel nummer
E-mailadres
Telefoonnummer
Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Informatie over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens

Lions Club Antwerpen Haven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor onze eigen klanten

Afhandeling van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en / of informatiefolder
Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren
U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
Om goederen en diensten aan u te leveren
Voor de klanten van onze klanten

Geautomatiseerde besluitvorming

Lions Club Antwerpen Haven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Lions Club Antwerpen Haven) tussen zit.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Lions Club Antwerpen Haven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor-en achternaam
Tijdens de uitvoeringstermijn van de overeenkomst of de tijd die nodig is om het doel te bereiken. Deze gegevens worden opgeslagen in het kader van de sponsorovereenkomst tussen het bedrijf en Lions Club Antwerpen Haven en voor informatie over onze diensten en producten.

Mobiel nummer
Tijdens de uitvoeringstermijn van de overeenkomst of de tijd die nodig is om het doel te bereiken. Deze gegevens worden opgeslagen in het kader van de sponsorovereenkomst tussen het bedrijf en Lions Club Antwerpen Haven en voor informatie over onze diensten en producten.

E-mailadres
Tijdens de uitvoeringstermijn van de overeenkomst of de tijd die nodig is om het doel te bereiken. Deze gegevens worden opgeslagen in het kader van de sponsorovereenkomst tussen het bedrijf en Lions Club Antwerpen Haven en voor informatie over onze diensten en producten.

Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt (door een profiel op deze website, in correspondentie en telefonisch aan te maken) en die nodig zijn voor het leveren van diensten.
Tijdens de uitvoeringstermijn van de overeenkomst of de tijd die nodig is om het doel te bereiken. Deze gegevens worden opgeslagen in het kader van de sponsorovereenkomst tussen het bedrijf en Lions Club Antwerpen Haven en voor informatie over onze diensten en producten.

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Lions Club Antwerpen Haven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een gegevensverwerkingsovereenkomst met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Lions Club Antwerpen Haven maakt gebruik van Google Analytics en daarom gebruiken we cookies om de prestaties van onze website te volgen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.

Links naar andere websites

Op onze website kunnen links staan naar andere websites van Lions Club, partners, professionele en overheidsorganisaties en publicaties. Hoewel we alleen proberen te linken naar websites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacybehandeling van andere websites.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien hebt u het recht om uw mogelijke toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Lions Club Antwerpen Haven en hebt u het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens sturen naar privacy@lionsantwerpenhaven.be. Om ervoor te zorgen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een ‚Äč‚Äčkopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw paspoortnummer en het nationale registernummer zwart. Dit om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Lions Club Antwerpen Haven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@lionsantwerpenhaven.be