DE MARKGRAVE

De Markgrave is een heropleidingscentrum voor (41) volwassenen met een visuele beperking, type 6 opleidingsvorm 1.

De Markgrave wil bijdragen tot de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met een visuele en al dan niet bijkomende beperkingen. Daarom zetten we in op brede ondersteuning. Vanuit ervaring en op professionele wijze willen we de focus leggen op wat er voor onze cliënten toe doet. In die situaties die voor de cliënt belangrijk zijn, op die domeinen waar ze willen meedoen, meetellen en erbij horen.
Onze visie vertrekt vanuit 5 waarden:

  • VERBINDING : waar gaat het bij jou om? We luisteren, wij helpen verhelderen waar het om gaat, kortom we maken verbinding.   Welke ondersteuning wenst de persoon?  Welke rol kan De Markgrave spelen?
  • RESPECT: onze aandacht is onvoorwaardelijk –  we kiezen voor open communicatie en voor de dialoog. De cliënt maakt zijn/haar keuze en draagt zelf de verantwoordelijkheid.
  • GELIJKWAARDIGHEID: onze relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid, we kunnen van elkaar nog veel leren.
  • PROFESSIONEEL: we zijn een lerende organisatie en willen kwaliteitsvol en verantwoord handelen.
  • INCLUSIEF: we bouwen mee aan een samenleving waar iedereen kan samenleven en –werken. Inclusie heeft te maken met het vinden en hebben van een plek waar wonen, werken, vrije tijd, het hebben van een eigen netwerk als positief ervaren wordt.

Leven en werken in De Markgrave is ook investeren in gewoon vriendelijk en hartelijk samenzijn, ontmoeten, verbinding maken en verbonden leven.

 

De Lions Club Antwerpen Haven steunt de school dit jaar met een wereldbol en een braille-klavier met de nodige programma’s.

www.demarkgrave.be