KOCA

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) is een dynamische en integrale groep van scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of een vermoeden van (doven en slechthorenden, autismespectrumstoornissen, spraaktaalontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsmoeilijkheden). Koca geeft zorg en onderwijs aan deze doelgroepen.

De lagere school telt 440 leerlingen waarvan de helft type 7 kindjes (doven en slechthorenden). In het secundair onderwijs volgen 230 leerlingen les. Focus van Koca is om die leerlingen arbeidskwalificaties aan te leren, kortom kansen te geven op de arbeidsmarkt. Koca heeft een grootkeuken waar leerlingen een horeca opleiding krijgen, snijtechnieken leren, … In het houtatelier verzorgen zij voorbereidende werkzaamheden voor bedrijven

Spraaktaalontwikkelingsstoornissen zijn moeilijk te diagnostiseren. Koca beschikt over een eigen audiologische dienst die gespecialiseerd is in testing voor pasgeborenen. Een kind dat in een Antwerps ziekenhuis wordt geboren en waar een vermoeden is van een gehoorprobleem zal worden doorverwezen naar Koca.

Koca heeft ook een kinderdagverblijf met een opvangcapaciteit van 36 kindjes tot max 2.5 jaar.

Lions Club Antwerpen Haven steunt KOCA met de aankoop van Time Timers. Een Time Timer is een lopende klok die visueel laat zien hoeveel tijd er verstreken is of nog rest.

www.koca.be