RONDPUNT

Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer.

In Vlaanderen vallen jaarlijks ongeveer 30.000 verkeersslachtoffers. Rondpunt vzw ijvert voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer. Slachtoffers, naasten, nabestaanden, veroorzakers en professionals kunnen bij Rondpunt terecht met al hun grote én ook kleine zorgen. Daarnaast investeert Rondpunt in betere kansen voor alle betrokkenen door middel van beleidsbeïnvloeding en het opzetten van participatieprojecten op vlak van re-integratie naar werk, sport en vrije tijd.

Rondpunt werkt altijd samen, nooit alleen.

Lions Antwerpen Haven steunt RONDPUNT dit jaar met een camera en een stand voor preventie en informatie.

www.rondpunt.be